Rregjistri Publik i IEKA
 
Arqile Vangjel Mishtaku
NIPT:
Vendlindje: Vlore
Ditelindje: 20.05.1965
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
74, 31.01.2000
Adresa: Lagja 28 Nentori, Pallati nr. 455, Ap. 3, Kati 2, Vlore
Tel: 033238980
Mobil: 0682095535
a.mishtaku@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
KEI-AL AUDITING sh.p.k , Administrator , Ortak - 75%
AR, 376, 28.03.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 3, 15.03.2000, Regjistrim
KR, 63, 12.10.2004, Pezullim
AR, 194, 12.07.2010, Riregjistrim