Rregjistri Publik i IEKA
 
Arjeta Barjam Ă‡umani
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 18.01.1958
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
82, 07.12.2000
Adresa: Rr.Muhamet Gjollesha, Pall. nr.10, shk.6, Ap.49/1, Tirane
Tel: 042245977
Mobil: 0692092483
lela_cu@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A & B AUDITING sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
AR, 38, 06.01.2003

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 97, 20.01.2006, Pezullim
KR, 131, 31.05.2007, Riregjistrim
EKR ne Shoqerine A & B AUDITING sh.p.k, 230, 20.04.2011, Regjistrim