Rregjistri Publik i IEKA
 
Zhuljeta Tomor Vehbiu
NIPT:
Vendlindje: Pogradec
Ditelindje: 12.07.1955
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
167, 21.09.2007
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 5, Rr. Emin Duraku, Pallati Aviacioni i Vjetër, Zona Kadastrale 8270 Shk.6, Ap.66, Tiranë
Tel: 042222889
Faks: 042222889
Mobil: 0693055008
zhvehbi@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: