Rregjistri Publik i IEKA
 
Teit Agim Gjini
NIPT:
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 08.01.1970
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
68, 31.01.2000
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët Nr. 5, Kati 1 teknik, Ap. 1&2, Tiranë
Tel: 042222889
Mobil: 0692037456
teit.gjini@mazars.al
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MAZARS sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë GJINI CONSULTING sh.p.k. - ndryshuar ne vitin 2015) , Administrator , Ortak - 50%
KR, 110, 06.11.2006

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: