Rregjistri Publik i IEKA
 
Tatjana Gaqo Filto
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 21.07.1957
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
67, 31.01.2000
Adresa: Sheshi Willson, Kulla Fati, kati VIII, Tirane
Tel: 042266886
Mobil: 0682047624
filtot@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
FILTO AUDITING sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 147, 15.10.2008

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: