Rregjistri Publik i IEKA
 
Stoli Shaban Laze
NIPT:
Vendlindje: Tepelene
Ditelindje: 09.04.1958
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
36, 13.01.2000
Adresa: Blv.Gjergj Fishta, Nd.30, H.18, Ap.8, Njesia bashkiake Nr 7, Kodi Postar 1001 , Tirane
Mobil: 0692173995
Mobil: 0692023609
stoli.laze@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
S & E LAZE AUDIT sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 394, 29.03.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: