Rregjistri Publik i IEKA
 
Sanie Faslli Tafa
NIPT:
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 01.02.1955
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
34, 13.01.2000
Adresa: Njesia Administrative nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", kompleksi Green Park, Hyrja 8, Ap. 22, kati IV, Tirane
Tel: 042253359
Mobil: 0682013120
info@goldsmath.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
GoldsMath sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë A.S.I.E sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2019) , Administrator , Ortak - 51%
KR, 34, 14.01.2002

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: