Rregjistri Publik i IEKA
 
Sanie Faslli Tafa
NIPT:
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 01.02.1955
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
34, 13.01.2000
Adresa: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga e Kosovarëve, Pallati Melrose Nr.3, Kati 1, Tirane
Tel: 042253359
Mobil: 0682013120
info@studioasie.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A.S.I.E. sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 34, 14.01.2002

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: