Rregjistri Publik i IEKA
 
Remzi Islam Sulo
NIPT:
Vendlindje: Vlore
Ditelindje: 04.05.1954
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
87, 07.12.2000
Adresa: Rruga Ymer Kurti, Qendra Tregtare Olimpia, Kati 3, Tirane
Tel: 042250762
Mobil: 0682093862
suloremzi@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO FINANCE & AUDITIM sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2006) , Administrator , Ortak - 100%
KR, 106, 02.11.2006 KR, 114, 20.12.2006

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 18, 31.07.2001, Pezullim
KR, 85, 21.12.2005, Riregjistrim