Rregjistri Publik i IEKA
 
Marie Llazi Dushi
NIPT:
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 13.08.1954
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
51, 26.01.2000
Adresa: Lagja nr.4, Rruga Migjeni, Nr.147, Durres
Tel: 05237859
Mobil: 0692952787
alficadex@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
FICADEX ALBANIA sh.p.k. , Administrator , Ortak - 49%
KR, 82, 26.09.2005

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: