Rregjistri Publik i IEKA
 
Margarita Dhimiter Gjergji
NIPT:
Vendlindje: Gjirokaster
Ditelindje: 07.01.1955
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
26, 12.01.2000
Adresa: Rruga e Durresit, Pall.124/3/24, Tirane
Tel: 042239213
Mobil: 0692116126
margarita.gjergji@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MAD-Audit sh.p.k , Administrator , Ortak - 55%
AR, 29, 03.03.2012

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: