Rregjistri Publik i IEKA
 
Manuela Satber Lamellari
NIPT:
Vendlindje: Korce
Ditelindje: 09.02.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
275, 27.08.2012
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Godina 29, Hyrja 1, Ap. 6, Tirane
Mobil: 0695310122
Manuelalamellari@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Baker Tilly Albania sh.p.k.
AR, 454, 27.03.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 47, 27.08.2012, Regjistrim
AR, 408, 31.03.2014, Pezullim
AR, 454, 27.03.2015, Riregjistrim