Rregjistri Publik i IEKA
 
Liri Kurt Gjoka
NIPT:
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 20.07.1963
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
271, 27.08.2012
Adresa: Rruga Zef Jubani, Pallati Bjorn pas postes nr.8, Ap.23, Tirane
Mobil: 0692033377
lirigjoka@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
TRIPLE FINANCIAL SERVICES sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 92, 07.11.2012

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 92, 07.11.2012, Regjistrim