Rregjistri Publik i IEKA
 
Lorena Ylli Gega
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 19.05.1984
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
272, 27.08.2012
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, SKY Tower, Kati 9, Tirane
Tel: 042242254
Mobil: 0694021713
lorena.gega@pwc.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDIT sh.p.k.
AR, 500, 13.10.2016

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 272, 28.08.2012, Regjistrim
AR, 391, 29.03.2014, Pezullim
AR, 500, 13.10.2016, Riregjistrim