Rregjistri Publik i IEKA
 
Leze Tom Abazi
NIPT:
Vendlindje: Shkoder
Ditelindje: 26.01.1963
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
24, 12.01.2000
Adresa: Rruga Barrikadave, ish Kinema 17 Nentori, Tirane
Tel: 042227695
Mobil: 0692263196
lezeabazi@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO L.E.A sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) , Administrator , Ortak - 80%
KR, 143, 06.02.2008 KR, 158, 30.01.2009

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: