Rregjistri Publik i IEKA
 
Leonidha Irakli Foti
NIPT:
Vendlindje: Sarande
Ditelindje: 04.01.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
150, 31.03.2006
Adresa: Lagjja nr.1, Rruga Onhezmi, Godina 62, Sarande
Mobil: 0682085222
leonidhafoti@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
FINANCIAL CONSULTING STUDIO K & L sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 168, 30.07.2009

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: