Rregjistri Publik i IEKA
 
Lavdimir Halim Fusha
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 28.10.1957
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
97, 13.12.2000
Adresa: Pallati Titan Construction, prane Drejtorise se Policise, Tirane
Mobil: 0692067870
lavdimir.fusha@albanianaudit.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALB BB AUDITING sh.p.k , Administrator , Ortak - 15%
AR, 91, 28.12.2005

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: