Rregjistri Publik i IEKA
 
Laureta Irakli Kellici
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 31.05.1970
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
194, 30.01.2009
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, SKY Tower, Kati 9, Tirane
Tel: 0422242254
Mobil: 0692021329
loreta.peci@pwc.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDIT sh.p.k. , Administrator , Ortak - 51%
AR, 176, 16.02.2010

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 176, 16.02.2010, Regjistrim