Rregjistri Publik i IEKA
 
Kostandin Mihal Pesha
NIPT:
Vendlindje: Gjirokaster
Ditelindje: 02.07.1960
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
163, 19.07.2007
Adresa: Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 9, nr 20, Tirane
Mobil: 0682085220
kpesha@aekas.al
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
AEKAS Sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 460, 27.03.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: