Rregjistri Publik i IEKA
 
Lista e audituesve ligjor që kanë mbushur moshën e daljes në pension (neni 26 pika 1/e të Ligjit Nr. 10 091, datë 05.03.2009, i ndryshuar)
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
1 Jorgji Koço Bollano 2, 11.01.2000      
2 Andon Taqo Kristo 5, 11.01.2000      
3 Donika Dhimitër Abedini 10, 11.01.2000      
4 Fahri Behadin Dahri 13, 11.01.2000      
5 Hilmi Ibrahim Shtepani 18, 11.01.2000      
6 Niko Vangjel Mijo 29, 11.01.2000      
7 Azem Beqir Hykaj 41, 18.01.2000      
8 Nadire Sulejman Hyseni 43, 18.01.2000      
9 Sabri Sulejman Zalla 45, 18.01.2000      
10 Volf Kost Semini 48, 18.01.2000      
11 Eduard Myrteza Kila 49, 26.01.2000      
12 Ahmet Xhelo Stojna 54, 31.01.2000      
13 Gani Ramazan Limanaj 56, 31.01.2000      
14 Namik Mehmet Veipi 60, 31.01.2000      
15 Mihal Lluhi Ziu 62, 31.01.2000      
16 Foto Vasil Dhuka 66, 31.01.2000      
17 Fuat Rexhep Kadillari 71, 31.01.2000      
18 Adriatik Bajram Beqiraj 72, 31.01.2000      
19 Arif Muhamet Sanxhaku 73, 31.01.2000      
20 Qani Azbi Kajo 76, 31.01.2000      
21 Kol Gjon Gjoni 77, 31.01.2000      
22 Violeta Qebir Haloci 83, 07.12.2000      
23 Limos Mehmet Malaj 86, 07.12.2000      
24 Fatmir Qemal Turkeshi 93, 07.12.2000      
25 Niqifor Meco Rexho 99, 13.12.2000      
26 Agim Karaman Saliaj 102, 21.12.2000      
27 Dhimitraq Ilo Pano 105, 21.12.2000      
28 Fadil Ahmet Tare 108, 21.12.2001      
29 Stavri Ndoni Prifti 110, 21.12.2000      
30 Lluka Jorgji Babali 114, 26.12.2000      
31 Rifat Remzi Muço 120, 26.12.2000      
32 Lumturi Sinan Brahaj 121, 26.12.2000      
33 Semiha Taulla Dollani 127, 09.02.2001      
34 Bashkim Killo 130/1, 27.01.2005      
35 Xhoxhi Kiço Lera 136, 28.01.2005      
36 Andrea Pandi Kristo 145, 29.06.2005      
37 Benon Nazmi Agolli 146, 29.06.2005      
38 Fredi Neli Meto 147, 29.06.2005      
39 Kastriot Luto Beqiraj 187, 15.10.2008      
40 Enver Jashar Kollovozi 192, 29.12.2008      
41 Qemal Abedin Rudi 116, 26.12.2000      
42 Flamur Sali Lalo 92, 07.12.2000      
43 Agim Ymer Lleshi 159, 19.05.2006      
44 Theodhoraq Piro Gjosha 69, 31.01.2000      
45 Hysen Bektash Beka 98, 13.12.2000      
46 Fatos Nustret Haxhiraj 15, 12.01.2000      
47 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000      
48 Luan Kaso Gosnishti 164, 19.07.2007 Gosnishti Auditors and Partners shpk (bazuar ne nenin 26 pika 2 te Ligjit nr. 10 0091, datë 05.03.2009, i ndryshuar) Po 25%
49 Nexhip Sulejman Ceci 61, 31.01.2000      
50 Nikolla Pandi Geco 64, 31.01.2000      
51 Marie Llazi Dushi 51, 26.01.2000      
52 Lulash Zef Pjetërnika 109, 21.12.2000